UZAKTAN KONTROL SİSTEMLERİ

Gelişen teknolojiler sayesinde merkezi kontrol birimlerince uç bölgelerde bulunan, eleman, araçlar,vasıtalar,elektronik cihazlar,vanalar,kontrol üniteleri kontrol edilebilmekte ve uzaktan gerekli tüm istatistiki bilgiler merkeze ulaştırılabilmektedir.

Bu sistemlerin çalışmasında telsiz sistemleri kullanıldığı gibi en ucuz iletişimlerden biri olan GPRS teknolojisi de kullanılmaktadır.

Merkezden bir komut ile tüm uç birimlerdeki elektrikler kesilebilmekte, su veya gaz vanaları kapatılabilmekte, kapılar kitlenmekte, kayıtlar başlatılabilmektedir.

Sistemin çalışma sistematiği merkezde bulunan bir ana sunucu üzerinde yönetilmek istenilen uç birimler ile ilgili grafiksel kullanıcı ara yüzü bulunmaktadır. Bu ara yüz sayesinde yapılması gereken işlem seçilir ve hangi uçlara ulaşmasını isteniyorsa onlar seçilir ve komut çalıştıra basıldıktan bir iki saniye sonra Türkiyenin heryerindeki sistemler aktive edilir.

mail