STAD GÜVENLİK CCTV KAMERA VE YÜZ TANIMLAMAStadyum içi Yüz tanimlama ve uyari sistemleri

Stadyuma giriþ ve çýkýþlarda kapýlara konulan bir sistemdir.

CCTV sisteminin arkasýnda çalýþmakta olan yazýlým sahaya daha önce tanýmlanmýþ olan Holigan veya yasaklý olan kiþileri belirlemekte veyetkilileri uyarmaktadýr.

Özel bir algoritma ile yüzleri resimden algýlamakta ve daha önceden tanýmlanan yasaklý listesi ile karþýlaþtýrmaktadýr.

mail